Kategori Listesini Aç

Sosyal İnovasyon

Sosyal inovasyon, toplumsal sorunlara çözüm getiren ve toplumsal değer yaratmayı amaçlayan yenilikleri ifade eder. Sosyal inovasyon örnekleri: Mikrofinans: Düşük gelirli bireylerin küçük kredilere erişimini sağlayarak girişimcilik ve ekonomik kalkınmayı teşvik eder. Grameen Bank bu alandaki öncülerden biridir. Adil Ticaret: Ürünlerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelen tarım ürünlerinin, adil fiyatlarda satılmasını teşvik eder. Sosyal Girişimcilik: Toplumsal […]

Yıkıcı İnovasyon

Yıkıcı İnovasyon (Disruptive İnnovation), Mevcut pazarları veya sektörleri rahatsız eden veya değiştiren yenilikleri ifade eder. Bu tür inovasyonlar zamanla dominant hale gelerek mevcut ürünleri, hizmetleri veya iş modellerini eskimiş hale getirebilir. Yıkıcı inovasyonlara dair bazı örnekler: Dijital Fotoğrafçılık: Dijital kameralar, film tabanlı fotoğrafçılığı büyük ölçüde yerinden etti. Kodak gibi geleneksel film üreticileri, dijital fotoğrafçılığın yükselmesiyle […]

Açık İnovasyon

Açık inovasyon; Şirketlerin dış kaynaklardan fikir ve teknolojileri içermesi veya kendi içindeki fikir ve teknolojileri dışarıya sunması anlamına gelir.

Artırıcı İnovasyon

Artırıcı inovasyon mevcut ürünlerin, hizmetlerin veya süreçlerin kademeli olarak geliştirilmesiyle ilgili küçük ancak sürekli yenilikleri kapsayan inovasyon türüdür.

Radikal İnovasyon

Radikal inovasyon Temelde yeni teknolojileri veya yaklaşımları kullanan ve sektörleri dönüştüren büyük çaplı yenilikleri ifade eder. Örneğin, ilk kişisel bilgisayarların piyasaya sürülmesi radikal bir inovasyondu.

İş Modeli İnovasyonu

İş Modeli İnovasyonu; şirketin değer yaratma ve teslimat şeklinde gerçekleşen değişikliklerdir. Örneğin, Airbnb’nin konaklama sektöründe benimsediği platform tabanlı iş modeli bu tür bir inovasyona örnek olarak gösterilebilir.

Organizasyonel İnovasyon

Organizasyonel inovasyon, Şirketin organizasyon yapısında, dış ilişkilerinde veya çalışma şekillerinde yapılan yenilikleri ifade eder. Örneğin, esnek çalışma saatleri veya uzaktan çalışma uygulamalarının benimsenmesi bu kategoriye girebilir.

Organizasyonel İnovasyon

Organizasyonel inovasyon; şirketin organizasyon yapısında, dış ilişkilerinde veya çalışma şekillerinde yapılan yenilikleri ifade eder. Örneğin, esnek çalışma saatleri veya uzaktan çalışma uygulamalarının benimsenmesi bu kategoriye girebilir.

Pazar İnovasyonu

Pazar İnovasyonu, yeni pazarlara erişim veya mevcut pazarlarda yeni stratejilerin uygulanmasını ifade eder. Pazar inovasyonu, ürünün veya hizmetin yeni müşteri segmentlerine veya coğrafi bölgelere sunulması anlamına da gelebilir.

Süreç İnovasyonu

Süreç inovasyonu, mevcut iş veya üretim süreçlerinin geliştirilmesi veya yeniden tasarlanmasıyla ilgili yeniliklerdir. Süreç inovasyonu, verimliliği artırabilir ve maliyetleri düşürebilir. Örneğin, bir otomobil üreticisinin üretim hattındaki verimliliği artırmak için yeni bir yöntem benimsemesi bu tür bir inovasyona örnek olabilir.

1 2 3 13