Kategori Listesini Aç

Gresham Kanunu (Gresham’s Law)

Gresham Kanunu (Gresham’s Law), ekonomi alanında bir prensip olarak kabul edilen ve para tarihi ile ilgili bir ilkedir. Bu kanuna göre, değeri eşit olan farklı iki para birimi dolaşımda olduğunda, değeri düşük olan para birimi daha hızlı bir şekilde dolaşımdan çıkarılırken, değeri yüksek olan para birimi daha uzun süre dolaşımda kalmaya devam eder.

Gresham Kanunu‘nun temel özellikleri:

  • Kötü Para İyi Parayı Süpürür: Gresham Kanunu, “kötü para iyi parayı süpürür” şeklinde ifade edilir. Yani, piyasada birbirine eşit değere sahip iki para birimi varsa, insanlar daha değeri yüksek olan parayı biriktirip dolaşımda daha düşük değerli parayı harcarlar.
  • Değer Farkı: Gresham Kanunu, paraların nominal değerine değil, gerçek değerine odaklanır. Bir para biriminin değeri düştüğünde, insanlar o para birimini harcamayı tercih ederler ve daha değerli para birimini biriktirirler.
  • Döviz Kurları: Gresham Kanunu, uluslararası ticarette de etkili olabilir. Eğer bir ülkenin içinde daha değerli para birimi yabancı para birimine dönüşüyorsa, insanlar döviz kurlarına göre daha değerli para birimini elde etmek isteyebilirler.

Gresham Kanunu, ilk defa 16. yüzyılda İngiliz iktisatçı Sir Thomas Gresham tarafından ifade edilmiştir. Bu kanun, para birimlerinin değeri ve dolaşımdaki paraların tercih edilme durumu gibi konularda önemli bir kavramı tanımlar.

Related Knowledge Base Posts