Kategori Listesini Aç

Veblen Malı (Veblen Good)

Veblen Malı (Veblen Good), tüketici talebinin fiyat artışlarıyla arttığı bir özel mal türünü tanımlar. Bu tür mallarda, fiyatın yükselmesi tüketicilerin talebini artırmaya yönelik bir algı yaratabilir, çünkü bu malların yüksek fiyatı, lüks, prestij veya statü sembolü olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu malların fiyatları arttıkça talep de artabilir.

Veblen Malı‘nın temel özellikleri:

  • Ters Gelir Etkisi: Genellikle normal mal olarak adlandırılan malların aksine, fiyat artışı talebi düşüren bir etki yaratırken, Veblen Malları’nda fiyat artışları talebi artırabilir. Bu durum, tüketicilerin bu malları daha yüksek fiyatlarla satın almanın prestij veya statü sembolü olduğunu düşünmelerinden kaynaklanır.
  • Üstün Malı (Snob Appeal): Veblen Malları, kısıtlı sayıda insanın sahip olabileceği veya isteyebileceği mallardır. Bu tür mallar, sınırlı erişilebilirlikleri nedeniyle çekici hale gelir.
  • Sosyal Prestij ve Gösteriş: Veblen Malları, tüketicilere sosyal prestij kazandırmak veya gösterişli bir imaj yaratmak amacıyla satın alınır. Bu tür malların fiyatı yükseldiğinde, talep artabilir çünkü tüketiciler bu malları sahip olmanın statüsünü taşıdığına inanırlar.

Örneğin, lüks saatler, tasarım markalarının ürünleri veya bazı özel araç modelleri Veblen Malları’na örnek olarak verilebilir. Bu tür mallarda, talebin fiyatla ters orantılı olarak değişmediği ve tüketicilerin daha yüksek fiyatları daha cazip bulduğu bir durum söz konusu olabilir.

Related Knowledge Base Posts