Kategori Listesini Aç

Houthakker-Taylor Hipotezi

Houthakker-Taylor Hipotezi, ekonomi alanında tüketicilerin gelir değişimlerine nasıl tepki verdiklerini açıklamaya çalışan bir hipotezdir. Bu hipotez, tüketicilerin gelir artışlarına karşı gösterdiği marjinal tüketim eğiliminin düşük olduğunu ifade eder.

Houthakker-Taylor Hipotezi‘nin temel özellikleri:

  • Marjinal Tüketim Eğilimi: Houthakker-Taylor Hipotezi’ne göre, tüketicilerin gelir artışlarına karşı marjinal tüketim eğilimi düşüktür. Yani, bir tüketici geliri arttığında, her ek bir birim gelir için daha az harcama yapar.
  • Sabit Tüketim Oranı: Bu hipotez, tüketicilerin gelir artışlarına karşı harcamalarını artırmak yerine daha çok tasarruf ettiklerini öne sürer. Buna göre, tüketicilerin tüketim harcamalarındaki artış, gelir artışının sadece bir kısmını yansıtır.
  • Gelir Elastisitesi ve Tüketim: Houthakker-Taylor Hipotezi, gelir elastisitesi (tüketimin gelire olan duyarlılığı) düşük olan mal ve hizmetlerin tüketildiği durumları açıklar. Tüketiciler, gelirleri arttığında bu tür malları daha fazla tüketmeye eğilimlidir.

Bu hipotez, tüketicilerin gelir değişimlerine nasıl tepki verdiklerini anlamak ve tüketim davranışını analiz etmek için kullanılır. Houthakker ve Taylor tarafından ortaya atılan bu hipotez, tüketim fonksiyonlarının ve tüketim desenlerinin anlaşılmasına yardımcı olur.

Related Knowledge Base Posts