Kategori Listesini Aç

Esneklik

Esneklik, bir değişkenin diğer bir değişkenin değişimine olan tepkisini ifade eden bir kavramdır. Esneklik, genellikle mikroekonomi ve matematiksel analizlerde kullanılır ve değişkenler arasındaki ilişkinin nasıl tepki verdiğini ölçmeye yardımcı olur.

Farklı türlerde esneklikler bulunabilir:

  • Fiyat Esnekliği: Bir malın talebinin, malın fiyatındaki bir değişime nasıl tepki verdiğini ölçer. Eğer talep, fiyat değişimine göre büyük oranda değişiyorsa “çok elastik” veya “yüksek esneklik”, az değişiyorsa “az elastik” veya “düşük esneklik” olarak tanımlanabilir.
  • Gelir Esnekliği: Bir malın talebinin, tüketicinin gelirindeki değişime nasıl tepki verdiğini ölçer. Bir malın talebi artarsa ve tüketici geliri artarsa, bu mal için pozitif gelir esnekliği söz konusu olabilir.
  • Çapraz Fiyat Esnekliği: Bir malın talebinin, başka bir malın fiyatındaki değişime nasıl tepki verdiğini ölçer. İki malın birbirine yakın alternatifler olduğu durumlarda bu esneklik önemli olabilir.

Esneklik hesaplanırken genellikle aşağıdaki formül kullanılır:

Esneklik=Yüzde Değişim / Yüzde Değişim

Esneklik, ekonomik kararların ve politikaların etkilerini anlamak için kullanılır. Örneğin, fiyat esnekliği bir malın fiyatındaki bir artışın ne kadar talebi etkileyeceğini anlamak için kullanılabilir. Esneklik kavramı, tüketicilerin ve işletmelerin davranışlarını ve tercihlerini analiz etmek için önemli bir araçtır.

Related Knowledge Base Posts