Kategori Listesini Aç

Kitlesel Fonlama (Crowdfunding)

Kitlesel Fonlama (Crowdfunding), bir projenin, ürünün veya hizmetin finansmanını sağlamak amacıyla birçok birey veya kuruluşun küçük miktarlarda katkıda bulunduğu bir finansman modelini ifade eder. Bu model, internet platformları aracılığıyla gerçekleştirilir ve genellikle projelerin veya girişimlerin destekçileri ile doğrudan iletişime geçmeyi ve katkı sağlamayı amaçlar.

Kitlesel Fonlama Modelleri

  1. Bağış (Donation): Katılımcılar projeye destek sağlamak amacıyla belirli bir miktar parayı bağış olarak verirler. Genellikle sivil toplum projeleri, hayır işleri veya sanatsal faaliyetler bu şekilde desteklenir.
  2. Karşılıksız Destek (Reward-Based): Katılımcılar, projenin veya ürünün başarılı olması durumunda belirli bir ödül veya ürün almak üzere katkıda bulunurlar. Örneğin, bir kitap projesine destek sağlayan kişilere kitap örneği gönderilir.
  3. Hisse Senedi (Equity): Girişimciler, projelerini veya işlerini finanse etmek için hisse senetleri veya hisse senedi benzeri araçlar karşılığında yatırım ararlar. Yatırımcılar, işletme sahipliği ve kârdan pay alma hakkına sahip olurlar.
  4. Borç (Debt): Katılımcılar, projeye borç vererek faiz veya anapara ödemesi karşılığında geri dönüş beklerler. Bu model, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

Kitlesel fonlama, girişimcilerin veya projelerin finansmanını sağlarken aynı zamanda toplulukla etkileşimde bulunmalarını, ürün veya hizmetlerini pazarlamalarını ve fikirlerini doğrudan destekçilere ulaştırmalarını sağlar. Bu model, girişimcilerin geleneksel finansman kaynaklarına erişim sağlayamadığı durumlarda veya yeni projeleri için sermaye aradıklarında sıkça kullanılır.

Related Knowledge Base Posts