Kategori Listesini Aç

Sargent-Wallace Politika Etkisizliği Tezi

Sargent-Wallace Politika Etkisizliği Tezi, ekonomistler Thomas Sargent ve Neil Wallace tarafından geliştirilen bir tezdir ve ekonomik politikaların beklenen sonuçlarını etkileyemediğini veya bu sonuçları tahmin etmekte başarısız olduğunu savunur. Bu tez, ekonomik politikaların bireylerin rasyonel beklentilerine ve gelecek tahminlerine dayalı olarak şekillendiğini öne sürer.

Sargent-Wallace Politika Etkisizliği Tezi’nin temel özellikleri şunlar olabilir:

  1. Rasyonel Beklentiler: Tez, bireylerin ekonomik politikaların gelecekteki etkilerini rasyonel ve akıllı tahminler yaparak değerlendirdiğini varsayar. Bireylerin bu tahminlerine dayalı olarak davranışlarını şekillendirdiği düşünülür.
  2. Politika Etkileri Tahmin Edilemez: Sargent ve Wallace, ekonomik politikaların tahmin edilemezliğini ve politika değişikliklerinin beklenen sonuçlarını etkilemediğini savunur. Bireyler, politika değişikliklerini öngördüklerinde, davranışlarını bu değişikliklere göre ayarlarlar.
  3. Politika Etkileri Değişmez: Tez, ekonomik politikaların ekonomik sonuçları üzerinde etkili olmadığını ve bireylerin politika değişikliklerine nasıl tepki vereceğini zaten tahmin edebildiğini savunur. Bu nedenle politika değişiklikleri ekonomik sonuçları değiştirmez.
  4. Politika Belirsizliği: Sargent ve Wallace, politika belirsizliğinin ekonomik sonuçları nasıl etkilediğine dair de düşünceler sunar. Politika belirsizliği durumunda, bireylerin gelecekteki ekonomik durumu daha da belirsiz hale gelir ve bu da tahminlerini daha zor hale getirir.

Sargent-Wallace Politika Etkisizliği Tezi, ekonomik politikaların beklenen sonuçları üzerindeki etkilerini sorgulayan ve bireylerin rasyonel beklentilerinin politika etkilerini nasıl şekillendirdiğini vurgulayan bir yaklaşımdır. Bu tez, ekonomik politika analizinde bireylerin beklentilerini ve tepkilerini dikkate almanın önemini vurgular.

Related Knowledge Base Posts