Kategori Listesini Aç

Lerner Endeksi (Lerner Index)

Lerner Endeksi (Lerner Index), bir firmanın piyasa gücünü ölçen bir ekonomik göstergedir. Bu endeks, bir firmanın fiyatlandırma stratejilerinin piyasa talebine nasıl tepki verdiğini ve dolayısıyla fiyat esnekliğini yansıtır.

Lerner Endeksi, aşağıdaki formülle hesaplanır:

L=P−MC / P

Burada:

  • L, Lerner Endeksi’ni temsil eder.
  • P, ürün fiyatını temsil eder.
  • M, marjinal maliyeti temsil eder.

Lerner Endeksi, -1 ile 1 arasında bir değer alabilir. Değer ne kadar büyükse, firmanın piyasa gücü o kadar yüksektir. Değer negatif ise, firmanın piyasa gücü yoktur ve tam rekabet koşullarında faaliyet gösterir.

Bir firmanın Lerner Endeksi ne kadar büyükse, o kadar fazla fiyat esnekliği olmadığı ve piyasa talebinin değişikliklerine daha az duyarlı olduğu anlamına gelir. Bu durum, fiyatı artırmak veya azaltmak gibi fiyatlandırma değişikliklerinin, talepteki değişikliklere karşı nasıl tepki verildiğini gösterir.

Lerner Endeksi, monopolistik rekabet, oligopol ve diğer azınlık pazar yapılarında firmanın gücünü değerlendirmek için kullanılan önemli bir araçtır. Bu endeks, firmanın fiyatlandırma stratejilerini ve rekabet gücünü anlamak için ekonomi analizlerinde kullanılır.

Related Knowledge Base Posts