Kategori Listesini Aç

Değerleme (Valuation)

Değerleme (Valuation), bir şirketin veya varlığın finansal olarak ne kadar değerli olduğunun belirlenmesi işlemidir. Değerleme, genellikle bir yatırım turunda (örneğin, bir yatırım turunda yatırımcıların ne kadarlık hisse senedi alacağının belirlenmesi) veya şirketin satılması veya birleşmesi gibi durumlarda önemlidir.

Değerlemenin ana hedefi, bir varlığın veya şirketin gerçek piyasa değerini tespit etmek ve taraflar arasındaki anlaşmalarda adil bir temel oluşturmaktır. Değerleme süreci, çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir ve genellikle finansal analiz, sektör analizi, gelir projeksiyonları ve karşılaştırmalı analiz gibi faktörleri içerir.

Değerleme sürecinde kullanılan bazı yaygın yöntemler:

  1. Karşılaştırmalı Değerleme (Comparable Valuation): Benzer şirketler veya varlıkların piyasa değerlerini kullanarak, değerlenecek varlığın benzerlerine göre değerini tespit etmek.
  2. Net Varlık Değeri Yöntemi (Net Asset Value Method): Şirketin net varlık değerini (varlıklar – borçlar) hesaplayarak değerlemek.
  3. Gelir Tabanlı Değerleme (Income-Based Valuation): Gelecekteki nakit akışlarına dayanarak varlığın veya şirketin değerini tespit etmek. Bu yöntem, diskontolu nakit akışları (DCF) modeli ile gerçekleştirilir.
  4. Varlığa Dayalı Değerleme (Asset-Based Valuation): Şirketin fiziksel varlıklarını ve kaynaklarını kullanarak değerini hesaplamak.
  5. Opsiyon Değeri Yöntemi (Option Valuation Method): Özellikle risk sermayesi yatırımlarında kullanılan, bir şirketin bir opsiyon gibi ele alınarak değerini tespit etmeye çalışan bir yöntem.
  6. Pazar Değeri Yöntemi (Market Value Method): Eğer şirket halka açıksa, piyasa fiyatını kullanarak değerlemek.

Değerleme süreci, işletmelerin veya varlıkların ne kadar değerli olduğunu tespit etmek için kullanılan karmaşık bir süreçtir. Değerleme sonucunda belirlenen değer, yatırım kararları, hisse senedi fiyatı belirleme, şirket satın alması veya birleşmesi gibi işlemlerde temel bir rol oynar.

Related Knowledge Base Posts