Kategori Listesini Aç

Gelir Vergisi

Gelir Vergisi, bireylerin elde ettikleri gelirler üzerinden ödedikleri vergidir. Bireylerin maaş, ücret, faiz, kira, serbest meslek geliri gibi çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin belirli oranlarında vergi ödemelerini ifade eder. Gelir vergisi, devletin gelir elde etmesinin yanı sıra toplumsal gelir eşitsizliğini dengeleme amacını da taşır. Gelir vergisinin temel özellikleri şunlar olabilir: Bireyler İçin: Gelir vergisi, bireylerin […]

Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi, işletmelerin elde ettikleri kârlar üzerinden ödedikleri vergidir. İşletmelerin ticari veya ekonomik faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerin bir kısmının devlete vergi olarak ödenmesini ifade eder. Kurumlar vergisi, genellikle tüzel kişilik sahibi işletmeleri ve şirketleri kapsar. Kurumlar vergisinin ana özellikleri şunlar olabilir: Tüzel Kişilikler İçin: Kurumlar vergisi, işletmelerin tüzel kişiliklerine (şirketler, anonim şirketler, limited şirketler […]