Kategori Listesini Aç

Devalüasyon (Devaluation)

Devalüasyon, bir ülkenin kendi para biriminin diğer yabancı para birimleri karşısında değerini resmi olarak düşürmesi anlamına gelir. Bu, genellikle sabit ya da kontrollü döviz kuru sistemlerinde, hükümet ya da merkez bankası tarafından bilinçli bir kararla gerçekleştirilir. Devalüasyon, bir ülkenin ihracatını daha ucuz ve ithalatını daha pahalı hale getirerek ticaret dengesini iyileştirmeyi amaçlar.

Devalüasyonun avantajları ve dezavantajları vardır:

Avantajları:

  1. İhracatın Teşviki: Yerel para biriminin değer kaybetmesi, ürünlerin ve hizmetlerin yabancı para birimleri cinsinden daha ucuz hale gelmesine neden olabilir. Bu, ihracatın artmasını teşvik edebilir.
  2. İthalatın Azaltılması: Devalüasyon, ithal ürünlerin ve hizmetlerin maliyetini artırabilir, bu da iç tüketimin azalmasına ve yerel üretimin teşvik edilmesine yol açabilir.
  3. Dış Borç Yükünün Azaltılması: Eğer bir ülkenin borçları kendi para birimindeyse, devalüasyon bu borçların yabancı kreditörler için gerçek değerini azaltabilir.

Dezavantajları:

  1. Enflasyon Riski: İthalatın maliyeti arttığında, bu genellikle tüketici fiyatlarının yükselmesine neden olabilir, bu da enflasyon riskini artırabilir.
  2. Güvenin Azalması: Sık sık devalüasyonlar, yabancı yatırımcılar ve iş dünyası için bir belirsizlik unsuru oluşturabilir. Bu, yabancı yatırımların azalmasına neden olabilir.
  3. Borç Yükü: Eğer bir ülkenin dış borçları yabancı para birimindeyse, devalüasyon bu borçların yerel para birimi cinsinden değerini artırabilir, bu da geri ödeme yükünü ağırlaştırabilir.

Devalüasyon, özellikle döviz rezervlerinin azaldığı veya ödemeler dengesi açığının arttığı durumlarda bir politika aracı olarak kullanılabilir. Ancak, doğru zamanlamayla ve diğer makroekonomik politikalarla uyumlu bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Related Knowledge Base Posts