Kategori Listesini Aç

Engle Yasası (Engel’s Law)

Engel Yasası (Engel’s Law), Alman ekonomist Ernst Engel tarafından ortaya atılan bir ekonomi yasasıdır. Bu yasa, gelir düzeyinin artmasıyla birlikte hanehalklarının harcama yapılarının nasıl değiştiğini açıklar.

Engel Yasası‘nın temel prensipleri:

  • Gelir ve Tüketim İlişkisi: Engel Yasası’na göre, gelir düzeyi arttıkça hanehalklarının toplam harcamaları artar. Yani, gelir arttıkça tüketim de artar.
  • Temel İhtiyaçlar ve Lüks Harcamalar: Engel Yasası, tüketicilerin gelirlerini temel ihtiyaçlarını karşılamak için harcadıkları düşük düzeyli harcamalar ve lüks ve isteğe bağlı harcamalar arasındaki ilişkiyi inceler. Temel ihtiyaçlar için yapılan harcamalar gelir arttıkça daha düşük bir yüzde olarak artar, lüks harcamalar ise daha hızlı artar.
  • Gıda Harcamaları Örneği: En bilinen örneklerden biri gıda harcamalarıdır. Gelir düzeyi arttıkça hanehalklarının gıda harcamaları artar, ancak gelir artışıyla gıda harcamaları arasındaki artış hızı daha düşüktür. Bu, gıda harcamalarının gelir artışına göre daha düşük bir oranda arttığını gösterir.

Engel Yasası, tüketicilerin harcama davranışlarını anlamak ve gelir artışlarının tüketim desenini nasıl etkilediğini anlamak için kullanılır. Bu yasa, gelir dağılımını ve tüketici tercihlerini incelemek için ekonomik analizlerde kullanılan önemli bir kavramdır.

Related Knowledge Base Posts