Kategori Listesini Aç

Yön Değiştirme (Pivot)

Yön Değiştirme (Pivot), bir girişimin iş modelini, stratejisini veya ürününü, genellikle elde edilen geri bildirim veya değişen pazar koşulları nedeniyle radikal veya önemli bir şekilde değiştirmesi anlamına gelir. Pivot, girişimcilerin veya şirketlerin başlangıçta belirledikleri yaklaşımın beklenen sonuçları vermediği veya farklı bir yolun daha etkili olduğu durumlarda yapılabilir.

Pivot türleri ve örnekleri:

  1. Ürün Pivotu: Girişim, başlangıçta planladığı ürün veya hizmeti yerine başka bir ürün veya hizmete yönelir. Örneğin, bir mobil uygulama geliştiren bir girişim, kullanıcı talebine yanıt olarak iş modelini değiştirip farklı bir ürün geliştirebilir.
  2. Pazar Pivotu: Girişim, hedef pazarını veya müşteri segmentini değiştirir. Örneğin, başlangıçta bireysel tüketicilere yönelik bir ürün geliştiren bir şirket, işletmelere yönelik bir ürün geliştirme kararı alabilir.
  3. Teknoloji Pivotu: Girişim, başlangıçta kullanılan teknoloji veya altyapıyı değiştirir. Bu, ürünün özelliklerini veya performansını iyileştirmek için yapılabilir.
  4. İş Modeli Pivotu: Girişim, iş modelini temelden değiştirir. Örneğin, ücretsiz bir ürün sunan bir girişim, ücretli bir abonelik modeline geçebilir.

Pivot, girişimcilerin esnek olmalarını ve değişen pazar koşullarına veya müşteri geri bildirimlerine uyum sağlamalarını sağlar. Başarılı bir pivot, girişimin başarılı bir şekilde yeni bir yol izlemesini ve daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlayabilir. Ancak, pivot da riskler taşır ve dikkatli bir şekilde planlanmalıdır çünkü radikal değişiklikler başarısızlık riskini de beraberinde getirebilir.

Related Knowledge Base Posts