Kategori Listesini Aç

Büyüme

Ekonomik bağlamda büyüme, bir ülkenin ekonomisinin zaman içinde nasıl genişlediğini veya büyüdüğünü ifade eder. Özel olarak, ekonomik büyüme, bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) bir önceki yıla göre ne kadar arttığını gösteren bir ölçüttür.

GSYİH, bir ülkede belirli bir zaman diliminde üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerini temsil eder.

Ekonomik büyüme, genellikle aşağıdaki faktörlere dayanır:

  1. Teknolojik İlerleme: Teknolojik yenilikler, üretim süreçlerini daha verimli hale getirir ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini teşvik eder.
  2. Sermaye Birikimi: Yatırımlar sayesinde fiziksel sermaye (makine, yapılar, vb.) artar ve bu da üretimi artırabilir.
  3. İşgücü Büyümesi ve Verimliliği: Eğitim ve eğitimin artması, işgücünün kalitesini ve verimliliğini artırabilir. Aynı zamanda nüfus artışı da işgücü arzını artırabilir.
  4. Doğal Kaynakların Kullanımı: Doğal kaynaklara erişim ve bu kaynakların etkili kullanımı, ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir.
  5. Kurumsal ve Politik Faktörler: Etkili bir hükümet, sağlam mali politikalar, iyi yasal ve ticari altyapı, ekonomik büyümenin temelini oluşturabilir.

Bir ülkenin ekonomik büyümesi, kişi başına düşen geliri, yaşam standartlarını, istihdam olanaklarını ve genel refah seviyesini artırabilir. Ancak, sürekli büyüme arzusu çevresel sorunlara, kaynakların aşırı kullanımına veya sosyal eşitsizliklere neden olabilir. Bu nedenle, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme kavramı, büyümenin hem şimdiki hem de gelecekteki nesiller için çevresel ve sosyal etkilerini dikkate almayı amaçlar.

Related Knowledge Base Posts