Kategori Listesini Aç

Reel Değer

Reel Değer, bir mal veya hizmetin fiyatını veya miktarını belirtirken, enflasyonun etkisini göz önünde bulunduran gerçek değerini ifade eden terimdir. Reel değer, nominal değerin enflasyon veya para değerindeki değişimleri hesaba katarak ayarlanmış halidir.

Örnek olarak, bir malın fiyatının 100 TL olduğunu ve enflasyonun yüzde 5 olduğunu düşünelim. Bu durumda 100 TL nominal değerdir. Ancak, 5 yıl sonra aynı malın fiyatı 150 TL ise, bu durumda nominal değer artmış olabilir, ancak gerçekte bu artışın enflasyon etkisiyle mi yoksa gerçek alım gücünde bir değişimle mi ilgili olduğunu anlamak zordur.

Reel değer, ekonomik analizlerde kullanılırken nominal değerlerin enflasyon veya para değeri değişiklikleri nedeniyle gerçek değeri yansıtmayabileceği durumlarda daha anlamlı sonuçlar elde etmek için kullanılır. Özellikle ekonomik büyüme, tüketici harcamaları ve gelirler gibi konularda reel değerler kullanılarak daha doğru analizler yapılabilir.

Related Knowledge Base Posts