Kategori Listesini Aç

Likidite

Likidite, bir varlığın veya yatırımın hızla ve kayıpsız bir şekilde nakite çevrilebilme yeteneğini ifade eder. Yüksek likiditeye sahip varlıklar, genellikle piyasa değerlerinde büyük bir düşüş olmadan hızla satılabilirken, düşük likiditeye sahip varlıkların satışı daha uzun zaman alabilir veya piyasa değerinde kayıplara neden olabilir.

Likidite kavramı, farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir:

  1. Piyasa Likiditesi: Bir finansal piyasadaki alıcı ve satıcıların varlığı ve aktivitesiyle ilgilidir. Yüksek likiditeye sahip bir piyasa, büyük miktarda işlem gören varlıklar ve dar alım-satım marjları (spread) ile karakterize edilir.
  2. Varlık Likiditesi: Belirli bir varlığın (örneğin, hisse senedi, tahvil, gayrimenkul) ne kadar hızla nakite dönüştürülebileceği ile ilgilidir.
  3. Bilanço Likiditesi: Bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini ödeyebilme yeteneği ile ilgilidir. Yüksek likiditeye sahip bir şirket, dönüşen varlıklar (nakit, alacaklar vb.) sayesinde kısa vadeli borçlarını kolayca ödeyebilir.

Likidite yatırımcılar, kredi verenler ve şirket yöneticileri için önemlidir. Yatırımcılar için likidite, bir yatırımı ne kadar hızla satabilecekleri ve ne kadar değer kaybı yaşayacakları konusunda bilgi verir. Kredi verenler ve şirket yöneticileri için likidite, bir şirketin finansal sağlığı ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama yeteneği hakkında bilgi verir.

Related Knowledge Base Posts