Kategori Listesini Aç

Ortaklık Payı (Equity)

Ortaklık Payı (Equity), bir şirketin veya girişimin sahip olduğu değerin, sahiplik haklarına dayalı olarak bölünmüş bir parçasını temsil eder. Ortaklık payı, bir şirketin hissedarlarına veya kurucularına, şirketin varlıklarına ve kazançlarına proporsiyonel bir hak tanır.

Ortaklık payında önemli hususları

  1. Sahiplik Oranı: Ortaklık payı, bir kişinin veya kuruluşun şirketteki sahiplik oranını gösterir. Örneğin, bir şirkette %10 ortaklık payına sahipseniz, bu şirketin %10’unun sizin olduğu anlamına gelir.
  2. Kar ve Zararın Dağılımı: Ortaklık payı sahipleri, şirketin kârlarından veya zararlarından paylarını proporsiyonel olarak alırlar.
  3. Oy Hakkı: Ortaklık payına sahip olanlar genellikle şirketin önemli kararlarında oy kullanma hakkına sahip olurlar. Bu hak, sahip olunan pay miktarına bağlı olarak değişebilir.
  4. Satma ve Transfer: Sahip olunan ortaklık payı, bazı şartlar ve koşullar altında başka bir tarafa satılabilir veya transfer edilebilir.
  5. Bölünmesi ve Dağıtılması: Girişimler, başlangıç aşamasında kurucular, çalışanlar ve erken yatırımcılar arasında ortaklık payını dağıtabilir. Daha sonra, yatırım turunda şirkete yeni yatırımcılar girdiğinde, bu paylar genellikle seyreltilir.
  6. Çalışanlara Opsiyonlar: Birçok şirket, çalışanlarına hisse senedi opsiyonları sunarak onları motive etmeye çalışır. Bu, çalışanların belirli bir süre şirkette kaldıktan sonra belirli bir fiyata hisse senedi satın alma hakkı anlamına gelir.

Ortaklık payı, şirketin değerini ve potansiyelini yansıtan kritik bir unsurdur. Yatırımcılar için, bir girişime yaptıkları yatırım karşılığında aldıkları ortaklık payı, yatırımın potansiyel getirisini ve riskini değerlendirmede anahtar bir faktördür. Girişimciler için ise ortaklık payı, onların şirketteki sahipliklerini, kontrolünü ve şirketin gelecekteki başarısından elde edecekleri potansiyel getiriyi yansıtır.

Related Knowledge Base Posts