Kategori Listesini Aç

Fisher Eşitliği (Fisher Equation)

Fisher Eşitliği (Fisher Equation), ekonomist Irving Fisher tarafından geliştirilmiş ve para politikalarının enflasyon ve reel faiz oranları arasındaki ilişkiyi açıklayan bir denklemdir. Bu denklem, para politikalarının ekonomik koşulları nasıl etkileyebileceğini anlamada önemli bir rol oynar.

Fisher Eşitliği, aşağıdaki şekilde ifade edilir:

(1+r)=(1+i)⋅(1+π)

Burada:

  • r, reel faiz oranını temsil eder.
  • i, nominal faiz oranını temsil eder.
  • π, enflasyon oranını temsil eder.

Denklem, nominal faiz oranının reel faiz oranı ve enflasyon oranının bileşiminden oluştuğunu gösterir. Nominal faiz oranı, gerçek dünyadaki banka hesaplarında ve kredilerde görülen faiz oranıdır. Reel faiz oranı, nominal faiz oranının enflasyon etkisini çıkardıktan sonra kalan gerçek faiz oranıdır.

Fisher denklemi, para politikalarının ekonomik sonuçlarını anlamak için önemlidir çünkü nominal faiz oranları ve enflasyon oranları ekonomik kararlar üzerinde önemli etkilere sahiptir. Örneğin, bir merkez bankası nominal faiz oranlarını düşük tutarsa, tüketici ve işletmelerin borçlanma maliyetleri düşer, bu da harcamaları ve yatırımları artırabilir.

Fisher Eşitliği, para politikalarının reel ekonomik koşullar üzerindeki etkilerini anlamada yardımcı olurken, ekonominin karmaşıklığını ve gerçek dünyada farklı faktörlerin etkisini dikkate almayı gerektiren birçok diğer faktörle birlikte değerlendirilmesi gereken bir bileşen olarak kabul edilir.

Related Knowledge Base Posts