Kategori Listesini Aç

Süreç İnovasyonu

Süreç inovasyonu, mevcut iş veya üretim süreçlerinin geliştirilmesi veya yeniden tasarlanmasıyla ilgili yeniliklerdir. Süreç inovasyonu, verimliliği artırabilir ve maliyetleri düşürebilir. Örneğin, bir otomobil üreticisinin üretim hattındaki verimliliği artırmak için yeni bir yöntem benimsemesi bu tür bir inovasyona örnek olabilir.

Related Knowledge Base Posts