Kategori Listesini Aç

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (EBITDA)

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (EBITDA), İngilizcesi ile Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization olarak bilinir. EBITDA, bir şirketin operasyonel performansını değerlendirmek için kullanılan bir finansal gösterge veya metriktir. Bu gösterge, bir şirketin çekirdek iş operasyonlarından elde edilen karı ölçerken, faiz, vergi, amortisman ve itfa gibi finansal ve muhasebesel etkileri dışarıda bırakır.

EBITDA’nın önemli özellikleri:

  1. Operasyonel Performans: EBITDA, bir şirketin temel iş faaliyetlerinin karlılığını değerlendirmek için kullanılır ve bu nedenle yatırımcılar, kredi verenler ve analistler tarafından sıkça kullanılır.
  2. Finansal ve Muhasebesel Etkilerin Çıkarılması: EBITDA, bir şirketin finansman yapısı, vergi oranı veya muhasebe uygulamaları nedeniyle oluşabilecek değişikliklerden arındırılmış bir karlılık ölçütüdür.
  3. Endüstri Karşılaştırmaları: Farklı endüstrilerde veya sektörlerde faaliyet gösteren şirketler arasında karşılaştırmalar yapmak için sıkça kullanılır, çünkü bu şirketler farklı amortisman politikaları, borç yapıları veya vergi oranlarına sahip olabilir.

EBITDA’nın hesaplanması:

EBITDA = Net Kar + Faiz + Vergi + Amortisman + İtfa

Bazı durumlarda, EBITDA’nın yüksek olması, bir şirketin operasyonel olarak sağlıklı olduğunu gösterebilir. Ancak yatırımcılar için tek başına bir metrik olarak EBITDA’ya güvenmek risklidir. EBITDA, bir şirketin borçları, sermaye harcamaları, çalışma sermayesi gereksinimleri veya diğer önemli maliyetleri hakkında bilgi vermez. Bu nedenle, yatırımcılar ve analistler EBITDA’yı diğer finansal metriklerle birlikte değerlendirmelidir.

EBITDA, bir şirketin operasyonel performansını değerlendirmek için kullanılan önemli bir metriktir, ancak diğer finansal göstergelerle birlikte değerlendirilmelidir.

Related Knowledge Base Posts