Kategori Listesini Aç

Tükenmişlik (Burnout)

Tükenmişlik (Burnout), uzun süreli stres, aşırı çalışma ve duygusal yorgunluk nedeniyle fiziksel, duygusal ve zihinsel tükenmişlik durumunu ifade eder. Bu durum genellikle yoğun iş yükü, sürekli baskı altında olma ve iş-yaşam dengesinin bozulması gibi faktörlerden kaynaklanır. Tükenmişlik, kişinin enerjisinin ve motivasyonunun tükenmiş hissettiği bir noktaya ulaştığı bir durumdur.

Tükenmişlik sendromunun bazı belirtileri şunlar olabilir:

  1. Fiziksel Yorgunluk: Sürekli yorgun hissetmek, enerji eksikliği ve vücut ağrıları gibi fiziksel belirtiler.
  2. Duygusal Tepkiler: İrritabilite, sabırsızlık, huzursuzluk, endişe ve depresyon gibi duygusal reaksiyonlar.
  3. İş Performansında Azalma: İşte motivasyon kaybı, üretkenliğin düşmesi ve görevleri yerine getirmekte zorluk çekme.
  4. Kişisel İlgilerde Azalma: Kişisel ilgi alanlarında kayıp, hobilerden ve keyif alınan aktivitelerden uzaklaşma.
  5. Duyarsızlık ve Empati Kaybı: İş ve kişisel ilişkilerde duyarsızlaşma, empati eksikliği ve insanlarla iletişimde zorluk yaşama.
  6. Uyum Problemleri: İş yerinde veya kişisel hayatta zorluklarla başa çıkma yeteneğinde azalma.

Tükenmişlik, iş yerinde ve kişisel yaşamda olumsuz etkilere yol açabilir. Performans düşüklüğü, sağlık sorunları, ilişkilerde sorunlar ve genel yaşam kalitesinde düşüş gibi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle tükenmişlikle başa çıkmak ve önlemek önemlidir. İyi bir iş-yaşam dengesi, dinlenme, stres yönetimi, destek ağı oluşturma ve fiziksel sağlığa dikkat etme gibi önlemler, tükenmişliği önlemek veya hafifletmek için kullanılabilir.

Related Knowledge Base Posts