Kategori Listesini Aç

Lucas Kritiği

Lucas Kritiği, ekonomist Robert Lucas tarafından ortaya atılan ve Keynesyen ekonominin mikroekonomik temellerini sorgulayan bir eleştiridir. Lucas Kritiği, ekonominin bireylerin rasyonel beklentilerine dayalı olarak nasıl tepki vereceğini vurgulayarak, Keynesyen analizin bazı temel varsayımlarını sorgular.

Lucas Kritiği’nin temel özellikleri şunlar olabilir:

  1. Rasyonel Beklentiler: Lucas Kritiği, bireylerin gelecekteki fiyatlar, gelir ve diğer ekonomik değişkenler hakkında rasyonel ve akıllı tahminler yaptığını varsayar. Bu nedenle, ekonomik politikaların etkileri rasyonel beklentilere dayalı olarak değerlendirilmelidir.
  2. Adaptif Beklentiler Kritiği: Lucas, Keynesyen modellerde yaygın olarak kullanılan “adaptif beklentiler” yaklaşımını eleştirir. Adaptif beklentiler, bireylerin geçmiş olaylara dayalı olarak geleceği tahmin ettiği bir modeldir. Ancak Lucas, ekonomik politikaların etkilerinin rasyonel beklentileri göz ardı ederek değerlendirilmesinin yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğini savunur.
  3. Politika Etkileri: Lucas Kritiği’ne göre, ekonomik politikaların etkileri rasyonel beklentilere dayalı olarak değerlendirildiğinde, politika değişiklikleri daha önce tahmin edilebilir hale gelir. Bu da bireylerin davranışlarını değiştirerek politika etkilerini “sıfırlar”.
  4. Dengede Koşullanmış Politika Etkileri: Lucas, ekonomik politikaların ekonomiyi belirli bir dengeye taşıyacağı görüşünü eleştirir. Ona göre, politika etkileri bireylerin davranışlarını değiştirerek ekonomiyi dengelemeye eğilimlidir.

Lucas Kritiği, ekonomik politikaların etkilerini daha iyi anlamak ve değerlendirmek için mikroekonomik temellerin önemini vurgular. Bu eleştiri, ekonomi politikalarının karmaşıklığını ve bireylerin tepkilerini hesaba katmanın önemini vurgulayan bir perspektif sunar.

Related Knowledge Base Posts