Kategori Listesini Aç

Frisch Elastikiyeti (Frisch Elasticity)

Frisch Elastikiyeti (Frisch Elasticity), makroekonomide gelirdeki değişimlere tepki olarak tüketimin ne kadar değiştiğini ölçen bir kavramdır. Bu elastikiyet, tüketim ve gelir arasındaki ilişkiyi anlamak ve tüketici davranışını analiz etmek için kullanılır.

Frisch Elastikiyeti‘nin temel özellikleri:

  • Tüketim ve Gelir İlişkisi: Frisch Elastikiyeti, tüketim harcamalarının gelirdeki değişikliklere olan duyarlılığını ifade eder. Eğer tüketim gelire göre elastikse (büyük bir değişim gösterirse), Frisch Elastikiyeti pozitif olur.
  • Marjinal Eğilim İlkesi: Frisch Elastikiyeti, marjinal eğilim ilkesi ile ilişkilidir. Marjinal eğilim ilkesi, tüketicilerin ek bir birim gelire nasıl tepki gösterdiğini açıklar.
  • İleri ve Geri Elastikiyet: Frisch Elastikiyeti, tüketimun marjinal eğiliminin gelire bağlı olarak nasıl değiştiğini ölçer. İleri elastikiyet, tüketimin artan gelire hızla tepki gösterdiği durumu ifade ederken, geri elastikiyet durumunda tüketim artan gelire daha yavaş tepki verir.
  • Tüketici Davranışı Analizi: Frisch Elastikiyeti, tüketici davranışını analiz etmek ve tüketim harcamalarının ne kadar duyarlı olduğunu anlamak için kullanılır.

Frisch Elastikiyeti, Norveçli ekonomist Ragnar Frisch tarafından geliştirilmiştir. Bu elastikiyet, tüketici davranışını ve gelir değişimlerine nasıl tepki verildiğini anlamak için ekonometrik çalışmalarda kullanılır.

Related Knowledge Base Posts