Kategori Listesini Aç

Tüketici Fazlası (Consumer Surplus)

Tüketici Fazlası (Consumer Surplus), mikroekonomide bir mal veya hizmeti belirli bir fiyattan satın alma imkanına sahip olan tüketicilerin elde ettiği ekonomik kazancı ifade eder. Bu kavram, tüketici talebi ve fiyat ilişkisini analiz ederken kullanılır.

Tüketici Fazlası‘nın temel özellikleri:

  • Fiyat ve Talep İlişkisi: Tüketici fazlası, bir mal veya hizmetin fiyatının, tüketiciler tarafından talep edilen miktarla nasıl ilişkilendiğini gösterir. Eğer bir mal daha düşük bir fiyattan satın alınabiliyorsa, tüketici fazlası artar.
  • Fiyat ve Maksimum Ödeme: Tüketici fazlası, bir tüketici için mal veya hizmetin maksimum ödeme miktarı ile fiyat arasındaki farkı yansıtır. Eğer fiyat maksimum ödeme miktarından düşükse, tüketici fazlası oluşur.
  • Tüketici Refahını Gösterir: Tüketici fazlası, bir tüketiciye bir mal veya hizmetin belirli bir fiyattan sunulmasının tüketicinin refahını nasıl artırdığını gösterir.
  • Pazar Analizinde Kullanımı: Tüketici fazlası, talep ve arz koşulları altında pazarın denge fiyatının belirlenmesi ve analiz edilmesinde kullanılır.

Tüketici fazlası, tüketici talebinin fiyatlarla nasıl etkilendiğini anlamak, tüketici refahını ölçmek ve ekonomi politikalarının etkilerini değerlendirmek için kullanılan temel bir kavramdır.

Related Knowledge Base Posts