Kategori Listesini Aç

Marjinal Fayda (Marginal Utility)

Marjinal Fayda (Marginal Utility), bir tüketiciye bir birimlik ekstra mal veya hizmetin sağladığı artı değer veya tatmin miktarını ifade eder. Başka bir deyişle, tüketici bir ürünü bir birim daha fazla tükettiğinde elde ettiği ekstra faydadır. Marjinal fayda, tüketici davranışını anlamak ve analiz etmek için önemli bir kavramdır ve mikroekonomi alanında sıklıkla kullanılır.

Marjinal fayda kavramının temel özellikleri:

  • Azalan Marjinal Fayda İlkesi: Azalan marjinal fayda ilkesine göre, tüketici bir ürünü art arda birimler halinde tüketmeye devam ettikçe, her bir birimlik tüketim artışının sağladığı ekstra fayda azalır. Örneğin, bir kişi için ilk dilim çikolata yemek büyük bir zevk sağlayabilirken, ardından yenen her dilimde ekstra zevk giderek azalır.
  • Marjinal Fayda Eşitliği: Marjinal fayda eşitliği, tüketicinin farklı mal ve hizmetleri marjinal faydalarına göre karşılaştırarak en yüksek toplam faydayı elde etmeye çalıştığını ifade eder. Tüketici, son bir birimlik harcamanın marjinal faydası her mal için eşit olduğunda en optimum seviyede tüketim yapmış olur.
  • Marjinal Fayda Fonksiyonu: Marjinal fayda, tüketim miktarına bağlı olarak değişen bir fonksiyon olarak ifade edilir. Marjinal fayda fonksiyonu, tüketim tercihlerini ve optimum tüketimi analiz etmek için kullanılır.

Marjinal fayda, tüketicilerin tercihlerini, talep eğrisini ve tüketim davranışını anlamak için önemli bir araçtır. Ekonomik analizlerde, marjinal fayda kavramı, kaynak tahsisi, fiyat belirlemesi ve tüketici davranışının anlaşılmasında kullanılır.

Related Knowledge Base Posts