Kategori Listesini Aç

Pazar İnovasyonu

Pazar İnovasyonu, yeni pazarlara erişim veya mevcut pazarlarda yeni stratejilerin uygulanmasını ifade eder. Pazar inovasyonu, ürünün veya hizmetin yeni müşteri segmentlerine veya coğrafi bölgelere sunulması anlamına da gelebilir.

Related Knowledge Base Posts