Kategori Listesini Aç

Çifte Daldırma Resesyonu (Double-Dip Recession)

Çifte daldırma resesyonu (Double-Dip Recession), ekonominin kısa bir iyileşme döneminden sonra tekrar resesyona girmesi durumudur. Yani, bir ekonomik durgunluk yaşandıktan sonra ekonomi toparlanmaya başlar, ancak kısa bir süre sonra tekrar bir durgunluk dönemine girer. Bu, “W” şeklinde bir ekonomik döngüyü temsil eder: İlk daldırma, kısa süreli bir toparlanma ve ardından ikinci bir daldırma.

Çifte daldırma resesyonunun nedenleri farklı olabilir:

  1. Yetersiz ve Eksik Müdahale: Hükümetin veya merkez bankasının ekonomik krize tepkisi yeterli olmadığında veya çok erken geri çekildiğinde bu tür bir durum ortaya çıkabilir.
  2. Yüksek Borç Seviyeleri: Hanehalkları, şirketler veya hükümetler için yüksek borç seviyeleri, ekonomik toparlanmayı engelleyebilir.
  3. Tüketici Güveninin Zayıflığı: Tüketicilerin ekonomi hakkında olumsuz bir görüşe sahip olması ve harcamalarını kısıtlaması ekonomik toparlanmayı zorlaştırabilir.
  4. Düşük Yatırım: Şirketlerin yatırım yapma konusunda temkinli olması da ekonomik büyümeyi sınırlayabilir.
  5. Dış Şoklar: Örneğin, küresel bir ekonomik kriz veya başka bir ülkedeki ekonomik sorunlar, kendi ekonomisindeki toparlanmayı zorlaştırabilir.

Çifte daldırma resesyonları, ekonomik politika yapıcıları için zorluklar yaratabilir, çünkü bu tür durgunluklara tepki vermek için kullanılabilecek araçlar sınırlıdır, özellikle ilk müdahalede zaten önemli teşvikler kullanılmışsa.

Related Knowledge Base Posts