Kategori Listesini Aç

Okun Yasası (Okun’s Law)

Okun’un Yasası (Okun’s Law), ekonomide işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ifade eden bir kavramdır. Bu yasa, işsizlik oranının ekonomik büyüme hızıyla ters orantılı olduğunu öne sürer. Yani ekonomik büyüme hızı arttığında işsizlik oranının düşeceği, ekonomik büyüme hızının yavaşladığında ise işsizlik oranının artacağı kabul edilir.

Okun’un Yasası‘nın temel özellikleri:

  • İşsizlik ve Büyüme İlişkisi: Okun’un Yasası, genellikle işsizlik oranının ekonomik büyüme hızının yarısı kadar değişeceğini öne sürer. Yani %1’lik bir büyüme hızı, işsizlik oranını yaklaşık %0.5 oranında düşürebilir.
  • Dengeli Büyüme: Okun’un Yasası, işsizlik oranı ve ekonomik büyüme hızı arasında bir denge olduğunu belirtir. Ekonomik büyüme hızı yüksek olduğunda işsizlik azalırken, büyüme hızının çok yüksek olduğu durumlarda enflasyon riski ortaya çıkabilir.
  • Eksik İstihdam ve Doğal İşsizlik: Okun’un Yasası, işsizlik oranının tam istihdam düzeyinin altında olduğu durumları tanımlar. Ekonomik büyüme sayesinde işsizlik oranı düşse de, doğal işsizlik oranı gibi yapısal faktörler nedeniyle tam istihdam düzeyine ulaşmak zor olabilir.

Okun’un Yasası, işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi anlamak ve analiz etmek için kullanılır. Ancak ekonomik koşullar, her zaman bu ilişkinin kesin bir biçimde gerçekleşmesine izin vermez ve dışsal faktörlerle etkilenebilir.

Related Knowledge Base Posts