Kategori Listesini Aç

SWOT Analizi (SWOT Analysis)

SWOT Analizi (SWOT Analysis), bir işletmenin veya proje fikrinin içsel güçlü ve zayıf yönlerini ile dışsal fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir stratejik planlama aracıdır. “SWOT” kısaltması, analizin dört temel bileşenini temsil eder: Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler).

  • Güçlü Yönler (Strengths): İşletmenin veya proje fikrinin rekabet avantajı sağlayan, üstün ve pozitif yönleri. Bu, varolan kaynaklar, uzmanlık, teknoloji ve diğer avantajları içerebilir.
  • Zayıf Yönler (Weaknesses): İşletmenin veya proje fikrinin geliştirmesi gereken, eksik veya zayıf yönleri. Bu, kaynak eksiklikleri, beceri yetersizlikleri veya operasyonel zorluklar olabilir.
  • Fırsatlar (Opportunities): İşletmenin veya proje fikrinin yararlanabileceği dışsal faktörler veya olumlu gelişmeler. Bu, pazar büyümesi, yeni teknolojiler veya rekabetçi boşluklar gibi fırsatları içerebilir.
  • Tehditler (Threats): İşletmenin veya proje fikrinin karşılaşabileceği dışsal riskler, sorunlar veya olumsuz faktörler. Bu, pazar rekabeti, değişen tüketici talepleri veya ekonomik koşullar gibi tehditleri içerebilir.

SWOT, işletmelerin ve girişimcilerin mevcut durumlarını değerlendirmelerine, stratejik hedefleri belirlemelerine ve riskleri yönetmelerine yardımcı olur. Bu analiz, işletmelerin güçlü yönlerini maksimize etmelerine, zayıf yönlerini geliştirmelerine, fırsatları değerlendirmelerine ve tehditlere karşı savunma stratejileri oluşturmalarına olanak tanır.

SWOT analizi, stratejik planlama sürecinin önemli bir adımıdır ve işletmelerin rekabet avantajını sürdürmeleri ve geliştirmeleri için kullanılan etkili bir araçtır.

Related Knowledge Base Posts