Kategori Listesini Aç

Stagflasyon

Stagflasyon, ekonomide durgunluk (stagnation) ile yüksek enflasyonun (inflation) bir arada yaşandığı bir dönemi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Başka bir deyişle, ekonomik büyümenin düşük veya sıfır olduğu ve işsizlik oranının yüksek olduğu bir dönemde eş zamanlı olarak fiyatların hızla arttığı bir durumu ifade eder.

Stagflasyon genellikle ekonomi politikaları için zorlayıcıdır, çünkü geleneksel politika araçlarıyla bu durumu çözmek genellikle karmaşıktır. Örneğin, enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmak, ekonomik büyümeyi daha da zayıflatabilir ve işsizliği artırabilir. Benzer şekilde, ekonomik büyümeyi teşvik etmek için genişleyici politikalar uygulamak, enflasyonu daha da kötüleştirebilir.

1970’lerde, petrol fiyatlarındaki keskin artışların bir sonucu olarak birçok Batılı ülkede stagflasyon yaşandı. Bu dönem, ekonomistler ve politika yapıcılar için büyük bir zorluk oluşturdu, çünkü birçok geleneksel ekonomik teori, yüksek işsizlik ile yüksek enflasyonun aynı anda meydana gelmesini açıklayamıyordu.

Related Knowledge Base Posts