Kategori Listesini Aç

Geri Bildirim Döngüsü (Feedback Loop)

Geri Bildirim Döngüsü (Feedback Loop), bir sistemdeki çıktının, sistemdeki bir sonraki işlemin girdisi olarak geri döndürülmesi sürecidir. Bu döngü, sürekli öğrenme ve iyileştirme için hayati bir araçtır ve özellikle işletmeler, yazılım geliştirme, eğitim ve çeşitli diğer alanlarda oldukça kullanışlıdır.

Geri bildirim döngülerinin özellikleri şunlardır:

 1. Bilgi Toplama: Sistemin veya sürecin çıktıları izlenir ve analiz edilir.
 2. Değerlendirme: Bu bilgiler değerlendirilir ve sonuçların beklentilere uyup uymadığına karar verilir.
 3. Uygulama: Öğrenilen bilgilere dayanarak gerekli değişiklikler yapılır.
 4. Tekrar: Süreç tekrar başlar, böylece sürekli bir öğrenme ve adaptasyon döngüsü oluşturulur.

Geri bildirim döngüsünün önemi:

 • Öğrenme ve Uyarlanma: Organizasyonlar veya bireyler, performanslarını ve sonuçlarını sürekli olarak izleyerek ve ayarlayarak daha etkili ve verimli hale gelirler.
 • Hızlı İyileştirme: Sorunlar ve fırsatlar hızla tanımlanıp çözüme kavuşturulabilir.
 • Riskin Azaltılması: Olumsuz sonuçlar erken tespit edilip müdahale edilerek büyük hataların veya kayıpların önüne geçilir.
 • Müşteri Memnuniyeti: Özellikle ürün veya hizmet sunan şirketler için geri bildirim döngüsü, müşteri geri bildirimlerini doğru bir şekilde değerlendirip ürün veya hizmeti geliştirmek için kritiktir.

Uygulamada Geri Bildirim Döngüsü örnekleri:

 • Ürün Geliştirme: Kullanıcılar bir yazılımın yeni sürümünü kullanır ve karşılaştıkları sorunları veya önerilerini üreticiye bildirir. Bu geri bildirim, ürünün gelecekteki sürümlerini geliştirmek için kullanılır.
 • Eğitim: Öğrenciler bir konu üzerinde çalışır ve öğretmenlerden geri bildirim alır. Öğrenciler bu geri bildirimleri dikkate alarak öğrenme stratejilerini ayarlarlar.
 • Yönetim ve Liderlik: Bir lider, çalışanlarından geri bildirim alır ve bu bilgilere dayanarak liderlik tarzını veya kararlarını ayarlar.

Related Knowledge Base Posts