Kategori Listesini Aç

Reel Ekonomi

Reel ekonomi, bir ülkenin ya da bölgenin ekonomik faaliyetlerinin tümünü, özellikle de mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimiyle ilgili olan kısmını ifade eder.

Reel ekonomi terimi, genellikle ekonomik faaliyetleri finansal piyasalardan (örneğin borsa, tahvil piyasası) ya da parasal işlemlerden farklılaştırmak için kullanılır.

Reel ekonomi şunları içerir:

  1. Üretim: Fabrikalarda, tarlalarda ve atölyelerde yapılan her türlü üretim faaliyeti reel ekonominin bir parçasıdır.
  2. Tüketim: İnsanların satın aldığı ve kullandığı mal ve hizmetler.
  3. Yatırım: Şirketlerin yeni makineler, binalar veya araştırma ve geliştirmeye yaptığı harcamalar.
  4. İstihdam: İnsanların iş bulduğu ve çalıştığı sektörler.
  5. Fiziksel Ticaret: Ülkeler arasında mal ve hizmetlerin alınıp satılması.

Reel ekonomi, insanların günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen ekonominin somut kısmıdır. Öte yandan, finansal ekonomi genellikle hisse senetleri, tahviller, türev ürünler ve diğer finansal enstrümanların alım-satımı gibi işlemlerle ilgilenir. Ancak, bu iki ekonomi arasında keskin bir ayrım yoktur; finansal ekonominin sağlığı, reel ekonomiyi etkileyebilir ve tersi de geçerlidir.

Related Knowledge Base Posts