Kategori Listesini Aç

Arrow-Debreu Modeli (Arrow-Debreu Model)

Arrow-Debreu Modeli, ekonomide genel denge teorisini incelemek için geliştirilmiş bir matematiksel modeldir. Bu model, ekonomik bir sistemi bir dizi denklemle ve piyasa türleriyle temsil eder. İsimleri Kenneth Arrow ve Gérard Debreu tarafından ortaya atılan bu model, genel denge teorisini derinlemesine anlamak ve analiz etmek için kullanılır.

Arrow-Debreu Modeli’nin temel özellikleri şunlardır:

  1. Zaman ve Mekân İçermeyen Model: Model, belirli bir anı veya belirli bir mekânı içermez. Tüm ekonomik işlemler ve kararlar aynı an içinde gerçekleşir.
  2. Mükemmel Rekabet ve Tam Bilgi: Modelde mükemmel rekabet koşulları altında işlem yapılır ve tüm tüketicilerin ve üreticilerin tam bilgiye sahip olduğu varsayılır.
  3. Taşıma Maliyetleri Yok: Modelde malların taşıma maliyeti veya depolama maliyeti yoktur. Mallar anında ve maliyetsiz bir şekilde transfer edilebilir.
  4. Herkes Rasyonel Davranır: Tüketiciler, kâr maksimizasyonu amacıyla, üreticiler ise maliyet minimizasyonu amacıyla davranır.
  5. Tüketim ve Üretim Planları Dengeli Olarak Eşleştirilir: Modelde, tüketim ve üretim planları tüm piyasa türleri arasında dengeleyici bir şekilde eşleştirilir.

Arrow-Debreu Modeli, bir ekonominin tüm mal ve hizmetlerinin, tüketicilerin tercihleri ve üreticilerin teknolojik sınırlamaları doğrultusunda nasıl dağıtılacağını incelemek için kullanılır. Model, piyasa fiyatlarını ve üretim düzeylerini belirleyerek, ekonomideki dengeli bir durumu analiz eder. Bu model, ekonomi ve matematik alanında genel denge teorisini anlamak için önemli bir araç olarak kabul edilir.

Related Knowledge Base Posts