Kategori Listesini Aç

Endojen Değişken (Endogenous Variable)

Endojen Değişken (Endogenous Variable), bir ekonometrik model içinde bağımlı olan veya açıklanmaya çalışılan değişkenleri ifade eder. Bu değişkenler, modeldeki diğer değişkenler tarafından etkilenebilir veya belirlenebilir. Bir endojen değişken, modelin içinde yer aldığı bağlamda diğer değişkenlerin etkisi altında değişebilir.

Örnek olarak, ekonomik büyümeyi analiz etmek istediğinizi düşünelim. Ekonomik büyüme hızı, yatırımlar, tüketim harcamaları, ihracat ve ithalat gibi faktörler tarafından etkilenebilir. Bu durumda ekonomik büyüme hızı, endojen bir değişkendir çünkü model içindeki diğer değişkenler tarafından belirlenir veya etkilenir.

Endojen değişkenler, modeldeki denklemler yardımıyla analiz edilir ve genellikle matematiksel denklemlle ilişkilendirilir. Modeldeki bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ilişkilerini açıklamak için kullanılırken, endojen değişkenlerin değerleri, modeldeki diğer değişkenlerin değerlerine bağlı olarak değişebilir.

Related Knowledge Base Posts