Kategori Listesini Aç

Fiyat Dengesi

“Fiyat dengesi”, ekonomide genellikle iki anlamda kullanılır:

  1. Mal ve Hizmetlerin Fiyat Dengesi: Bu, bir mal veya hizmetin arz ve talep dengesindeki fiyattır. Arz ve talebin eşit olduğu noktada, piyasa fiyatı dengelenir ve ne alıcılar ne de satıcılar fiyatı yukarı veya aşağıya hareket ettirme baskısı hissetmezler.
  2. Döviz Kuru ve Fiyat Dengesi: Bu, uluslararası ekonomide, iki ülke arasındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarının döviz kuruna göre dengelendiği anlamına gelir. Örneğin, bir ülkedeki mal ve hizmetlerin fiyatı yükseldiğinde, diğer ülkelere kıyasla o ülkenin döviz kurunun değeri değişebilir (genellikle düşer), böylece mal ve hizmetlerin fiyatı uluslararası olarak yeniden dengelenir.

Fiyat dengesi aynı zamanda genel fiyat seviyesindeki istikrarı ifade edebilir. Yani, genel fiyat seviyesi (tüketici fiyat endeksi gibi göstergelerle ölçülen) uzun bir süre boyunca sabit kaldığında, bu durum fiyat dengesine işaret edebilir. Bu, ekonomik istikrarın bir göstergesi olabilir, çünkü ani ve öngörülemeyen fiyat değişiklikleri tüketiciler, işletmeler ve hükümetler için planlama yapmayı zorlaştırabilir.

Related Knowledge Base Posts