Kategori Listesini Aç

Leontief Tercihleri (Leontief Preferences)

Leontief Tercihleri (Leontief Preferences), ekonomi alanında tüketici tercihlerini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu tercih türü, tüketicinin tüketim mal ve hizmetleri arasında sabit bir oranla değişen tercihleri ifade eder. Bu, tüketici tarafından farklı mal ve hizmetlerin birbiriyle değiştirilebileceği bir durumu yansıtır.

Leontief Tercihleri‘nin temel özellikleri:

  • Sabit Oranlı Değişim: Bu tercih türünde tüketici, bir mal veya hizmetin miktarını artırdıkça, tüketimini buna orantılı bir şekilde azaltır. Örneğin, bir tüketici daha fazla yiyecek alırsa, aynı oranda eğlence veya giyim harcamasını azaltabilir.
  • İdeal Mal (Complementary Goods): Leontief Tercihleri, bazı mal ve hizmetlerin birbirine tamamlayıcı olduğu durumları yansıtır. Bir mal veya hizmetin tüketimi arttığında diğer mal veya hizmetin tüketimi de artar.
  • Doğrusal Değişim: Leontief Tercihleri, matematiksel olarak doğrusal bir ilişki olarak ifade edilebilir. Bu tür tercihler, miktar değişimlerinin sabit bir oranda gerçekleştiği bir çizgiyle temsil edilir.

Bu tür tercihler, genellikle basitlik ve matematiksel işlem kolaylığı açısından kullanılır. Leontief Tercihleri, farklı mal ve hizmetlerin talep tepkilerini analiz etmek ve tüketicilerin farklı ürünleri nasıl tercih ettiklerini anlamak için kullanılan bir araçtır.

Related Knowledge Base Posts