Kategori Listesini Aç

Likidite Etkinliği (Liquidity Event)

Likidite Etkinliği (Liquidity Event), bir yatırımın veya bir şirketin sahip olduğu varlıkların nakde dönüştürüldüğü veya bir hisse senedinin halka arz edildiği bir durumu ifade eder. Bu tür etkinlikler, yatırımcıların yatırımlarını likit hale getirebilecekleri veya bir şirketin hisselerini elden çıkarabilecekleri durumları içerir.

Likidite Etkinlikleri

  1. Halka Arz (Initial Public Offering – IPO): Bir özel şirketin, ilk defa halka açılarak hisselerini halka arz ettiği ve halka hisseleri sattığı bir etkinliktir. Bu, hem şirketin hem de yatırımcıların hisselerinin likit hale gelmesini sağlar.
  2. Şirket Satışı veya Birleşme (Merger and Acquisition – M&A): Bir şirketin tümünün veya bir kısmının başka bir şirket tarafından satın alınması veya iki şirketin birleşmesi sonucunda meydana gelen durumdur. Bu tür bir işlem sonucunda yatırımcılar, hisse senetlerini veya hisselerini nakde dönüştürebilirler.
  3. Özel Teklif (Private Placement): Özel bir anlaşma veya teklif yoluyla hisse senetlerinin veya varlıkların belirli bir gruba satılması veya devredilmesi.
  4. İkincil Piyasa İşlemleri: Yatırımcıların hisselerini bir ikincil piyasada (örneğin, hisse senedi borsası) elden çıkararak nakde dönüştürdüğü işlemler.

Likidite etkinlikleri, yatırımcıların veya şirket sahiplerinin yatırımlarını likit hale getirerek değerlerini realize etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler, yatırımcıların ve şirket sahiplerinin yatırım portföylerini yeniden dengelemelerine, yeni fırsatlara yatırım yapmalarına veya finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Related Knowledge Base Posts