Kategori Listesini Aç

Harrod-Domar Modeli (Harrod-Domar Model)

Harrod-Domar Modeli, ekonomi alanında yatırımın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz etmek için kullanılan bir modeldir. Bu model, yatırımın ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini ve istihdam yaratma potansiyelini inceler.

Harrod-Domar Modeli‘nin temel özellikleri:

  • Yatırım ve Büyüme İlişkisi: Harrod-Domar Modeli, yatırımın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini analiz eder. Model, yatırımın artmasıyla ekonomik büyümenin de artabileceğini savunur.
  • İstihdam ve Yatırım: Model, yatırımın artışının istihdam yaratma potansiyelini nasıl etkilediğini de ele alır. Yatırımın artması, yeni iş fırsatlarının oluşmasına ve istihdamın artmasına neden olabilir.
  • Harmonik Büyüme: Harrod-Domar Modeli, yatırımın ekonomik büyümeyi artırarak dengeli ve sürekli bir büyüme patikasına yol açabileceğini öne sürer. Bu tür bir büyüme, istihdamın ve gelirin sürdürülebilir bir şekilde artmasını ifade eder.
  • Yatırım ve Sermaye Birikimi: Model, yatırımın sermaye birikimine nasıl katkıda bulunduğunu değerlendirir. Sermaye birikimi, üretim kapasitesinin artmasına ve ekonomik büyümenin desteklenmesine yardımcı olabilir.

Harrod-Domar Modeli, İngiliz ekonomist Sir Roy Harrod ve Amerikalı ekonomist Evsey Domar tarafından 1930’lar ve 1940’larda geliştirilmiştir. Bu model, yatırımın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini anlamak ve yatırım politikalarının büyümeyi nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır.

Related Knowledge Base Posts