Kategori Listesini Aç

Büyük Durgunluk (Great Recession)

Büyük Durgunluk, 2007 sonlarından 2009’a kadar süren ve dünya genelinde birçok ülkeyi etkileyen küresel ekonomik gerilemeyi tanımlar. Büyük Buhran‘dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik kriz olarak kabul edilir.

Büyük Durgunluk’un ana nedenleri ve etkileri:

  1. Konut Balonunun Patlaması: ABD’de, konut fiyatlarında sürekli bir artışın ardından 2006’da konut piyasasının çökmesiyle başladı.
  2. Finansal Kurumların Kırılganlığı: Düşük faiz oranları ve rahat kredit politikaları, bankaların ve diğer finansal kuruluşların riskli kredilere (subprime mortgages) yatırım yapmalarına yol açtı. Konut piyasasının çöküşü, bu kredilerin değerini azalttı, bu da finansal kuruluşların büyük zararlarla karşı karşıya kalmasına neden oldu.
  3. Bankacılık Krizi: 2008’in sonlarında, Lehman Brothers’ın iflası gibi bazı büyük finansal kuruluşların başarısızlığa uğramasıyla bir bankacılık krizi ortaya çıktı.
  4. Küresel Finansal Sistemdeki Sıkıntılar: Bankacılık krizi, küresel finansal sistemi tehdit eder hale geldi, bu da tüm dünyada kredi sıkışıklığına ve ekonomik büyümenin durmasına neden oldu.
  5. Yüksek İşsizlik: Dünya genelinde birçok ülkede işsizlik oranları arttı.
  6. Devlet Müdahalesi: Krizin derinleşmesini engellemek için birçok ülke, bankaları ve finansal kuruluşları kurtarmak için milyarlarca dolarlık teşvik paketleri oluşturdu.
  7. Ticaretin Azalması: Küresel ticaret hacminde keskin bir düşüş yaşandı.

Büyük Durgunluk; hükümetlerin, düzenleyicilerin ve politika yapıcıların ekonomik ve finansal sistemlerin nasıl çalıştığına dair anlayışlarını derinden etkiledi. Bu dönemin ardından finansal kuruluşların denetiminde ve düzenlemesinde birçok değişiklik yapıldı. Ayrıca, kriz, küresel ekonomik işbirliği ve koordinasyonun önemini yeniden gündeme getirdi.

Related Knowledge Base Posts