Kategori Listesini Aç

Mikroekonomi

Mikroekonomi, ekonominin bireylerin, hanehalklarının, firmaların ve endüstrilerin davranışlarını ve bu davranışların piyasalar üzerindeki etkilerini inceleyen ekonomi dalıdır. Mikroekonomi, tüketici tercihleri, üretim, fiyat oluşumu, rekabet, piyasa yapıları gibi küçük ölçekli ekonomik birimleri analiz eder.

Mikroekonominin teme kavramları şunlardır:

  • Talep ve Arz: Tüketicilerin bir mal veya hizmete ne kadar talep ettiği ve firmaların ne kadar arz ettiği konusunu inceler. Fiyatlar, talep ve arz dengesi ile belirlenir.
  • Tüketici Teorisi: Tüketicilerin tercihleri, fayda ve marjinal fayda kavramlarıyla incelenir. Tüketicilerin nasıl kararlar aldığını anlamak amacıyla kullanılır.
  • Üretim ve Maliyet: Firmaların üretim süreçleri, faktör maliyetleri ve üretim miktarları incelenir. Firmaların en verimli üretim seviyelerini belirlemek için kullanılır.
  • Piyasa Yapıları: Farklı piyasa yapıları (tam rekabet, monopol, oligopol, monopolistik rekabet) ve bu yapıların ekonomiye etkileri analiz edilir.
  • Dışsallıklar ve Kamu Malları: Piyasaların dışsallıklar (örneğin, çevresel etkiler) ve kamu malları üzerindeki etkilerini inceler.
  • Tüketici ve Üretici Refahı: Mikroekonomi, tüketicilerin ve üreticilerin refahını ölçmeye yönelik yöntemleri sunar.
  • Faktör Piyasaları: İşgücü, sermaye ve toprak gibi faktörlerin arz ve talepleri, gelir dağılımını etkiler.

Mikroekonomi, ekonomik kararlar alırken bireylerin ve firmaların davranışını anlamak, piyasa işleyişini değerlendirmek, fiyat oluşumunu analiz etmek ve ekonomik politikaların mikro düzeydeki etkilerini anlamak için kullanılır.

Related Knowledge Base Posts