Kategori Listesini Aç

Feldstein-Horioka Bulmacası

Feldstein-Horioka Bulmacası, ekonomi alanında sermaye hareketleri ve tasarruf yatırım ilişkisini incelemek için kullanılan bir kavramdır. Bu bulmaca, ülkeler arasındaki tasarruf ve yatırım oranlarının neden farklı olduğunu açıklamaya çalışırken sermaye hareketlerinin rolünü ele alır.

Feldstein-Horioka Bulmacası‘nın temel özellikleri:

  • Tasarruf ve Yatırım İlişkisi: Bulmaca, bir ülkenin iç tasarruf miktarının yatırım miktarına ne kadar benzediğini analiz eder. Eğer bir ülkede tasarruf miktarı yatırım miktarına yakınsa, bu durum kapalı ekonomi olarak adlandırılır. Eğer tasarruf miktarı yatırım miktarından farklıysa, bu durum açık ekonomiyi ifade eder.
  • Sermaye Hareketleri ve Tasarruf Oranları: Feldstein-Horioka Bulmacası, sermaye hareketlerinin tasarruf ve yatırım oranları üzerindeki etkilerini değerlendirir. Eğer sermaye serbestçe hareket edebiliyorsa, ülkeler arasında tasarruf ve yatırım oranlarının birbirine yakınlaşması beklenir. Ancak bu durum, gerçek dünyada her zaman geçerli değildir.
  • Sermaye Hareketlerinin Kısıtlamaları: Eğer sermaye hareketleri kısıtlanmışsa veya sınırlıysa, ülkeler arasındaki tasarruf ve yatırım oranları farklılık gösterebilir. Bu durum, sermaye hareketlerinin tasarruf ve yatırımın dengelemesini engelleyebileceğini gösterir.

Feldstein-Horioka Bulmacası, sermaye hareketleri ve ekonomik dengeler arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılan bir araçtır. Bu bulmaca, sermaye hareketlerinin ve finansal entegrasyonun ekonomik davranışı nasıl etkilediğini anlamak için ekonomistler tarafından incelenmiştir.

Related Knowledge Base Posts