Kategori Listesini Aç

Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization – WTO)

Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization – WTO), uluslararası ticaretin düzenlenmesi, ticaret politikalarının denetlenmesi ve ülkeler arasında ticaret sorunlarının çözülmesi amacıyla kurulmuş olan uluslararası bir kuruluştur. 1 Ocak 1995 tarihinde kurulan WTO, GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) anlaşmasının yerini almıştır.

WTO’nun özellikleri:

  1. Uluslararası Ticaret Kuralları: WTO, üye ülkeler arasında uluslararası ticaretin kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Tarifeler, kotalar, ticaret engelleri gibi konularda ülkeler arasında anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olur.
  2. Üye Ülkelerin Katılımı: WTO’ya üye olan ülkeler, kuruluşun ticaret kurallarına uymayı taahhüt ederler. GATT’a kıyasla daha geniş kapsamlı ve kapsayıcı bir yapıya sahiptir.
  3. Tarife Dışı Engellerin Azaltılması: WTO, ticaret engellerini sadece tarifelerle sınırlı bırakmaz. Aynı zamanda tarife dışı engelleri (örneğin, kotalar, sübvansiyonlar) azaltmayı amaçlar.
  4. Anlaşmazlık Çözüm Mekanizması: WTO, ülkeler arasında ticaret anlaşmazlıklarının çözülmesine yardımcı olur. Bu amaçla anlaşmazlık çözüm mekanizmaları ve hakemler bulunur.
  5. Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Destek: WTO, gelişmekte olan ülkelere ticaret konusunda destek sağlamayı amaçlar. Bu ülkelerin ticaret engellerini azaltmalarına yardımcı olur ve ticaret kapasitelerini artırmayı destekler.
  6. Ticaretin Düzenlenmesi ve Öngörülebilirliği: WTO, ticaretin düzenli ve öngörülebilir bir şekilde yürütülmesini amaçlar. Bu, ticaret ortamının istikrarını sağlar.

WTO’nun amacı

WTO’nun amacı ülkeler arasında adil, serbest ve düzenli bir ticaret ortamının oluşturulmasıdır. Ülkeler arasında ticaretin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve ticaret politikalarının anlaşmazlıkların önüne geçilerek düzenlenmesi, WTO’nun temel işlevlerindendir.

Related Knowledge Base Posts