Kategori Listesini Aç

Ekonomik Depresyon

Ekonomik depresyon, bir ekonominin uzun süreli, ciddi bir durgunluk veya daralma dönemine girdiği zaman meydana gelir. Ülkedeki toplam üretimin (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) önemli bir düşüşle karakterizedir. Depresyonlar, geniş çaplı işsizliğe, gelirin azalmasına, yatırımların düşmesine, genel ekonomik aktivitenin yavaşlamasına ve deflasyona (fiyatların genel düzeyinin düşmesi) neden olabilir.

Ekonomik depresyon, sadece ekonominin genel durumunda değil, aynı zamanda bireyler, işletmeler ve hükümetler üzerinde de derin etkiler yaratabilir. Ekonomik depresyon terimi genellikle resesyonun daha şiddetli ve uzun süreli bir formu olarak kullanılır. Örneğin, 1929’da başlayan ve 1930’ların sonuna kadar süren Büyük Buhran, tarihin en kötü ekonomik depresyonlarından biri olarak kabul edilir.

Depresyonun tam bir tanımı yoktur, ancak genellikle iki çeyrekten daha uzun süren bir daralma veya ciddi ekonomik durgunluk olarak kabul edilir. Bu süreçte politika yapıcıların ve merkez bankalarının genellikle ekonomiyi canlandırmak için teşvikler ve faiz indirimleri gibi çeşitli politika araçları kullanması gerekir.

Related Knowledge Base Posts