Kategori Listesini Aç

Prototip (Prototype)

Prototip, bir ürünün veya sistemin işlevsel bir ön modelidir. Genellikle bir fikrin veya tasarımın uygulanabilirliğini test etmek, geri bildirim almak ve ürünü geliştirmek için kullanılır. Prototipler, teorik tasarımların pratikte nasıl çalışacağını görmek için hayati bir araçtır.

Prototipin Öne Çıkan Özellikleri:

  1. Görsellik: Bir fikri veya kavramı görsel ve elle tutulur bir formatta sunar.
  2. Fonksiyonellik: Bazı prototipler sadece görsel olabilirken, diğerleri belirli özellikleri veya işlevleri simüle edebilir.
  3. Düşük Maliyet: Çoğu prototip, asıl ürünün tam maliyetinden daha düşük bir maliyetle oluşturulur.
  4. Değişiklik Kolaylığı: Prototipler, tasarım sürecinde hızla değiştirilebilir ve adapte edilebilir.

Prototiplerin Avantajları:

  • Geri Bildirim: Potansiyel kullanıcılardan, müşterilerden veya yatırımcılardan erken aşamada geri bildirim alınabilir.
  • Hataların Erken Tespiti: Tasarım veya fonksiyonellikle ilgili potansiyel sorunlar erken aşamada tespit edilip düzeltilebilir.
  • Maliyet Tasarrufu: Ürünün tam sürümünün üretimine geçmeden önce hataların veya eksikliklerin belirlenmesi, ilerleyen aşamalarda maliyetli değişiklikleri veya düzeltmeleri önler.
  • Stakeholder İkna Edilmesi: Yatırımcılar, müşteriler veya diğer ilgili taraflar için bir fikri veya kavramı somutlaştırarak, projenin potansiyelini daha iyi görmelerini sağlar.

Prototip (Prototype), bir ürünün veya sistemin özelliklerini ve işlevlerini test etmek, değerlendirmek ve geliştirmek için oluşturulan ön modeldir. Bu, yeni fikirlerin ve tasarımların gerçek dünyada nasıl çalıştığını değerlendirmek için kritik bir adımdır.

Related Knowledge Base Posts