Kategori Listesini Aç

Açık İnovasyon

Açık inovasyon; Şirketlerin dış kaynaklardan fikir ve teknolojileri içermesi veya kendi içindeki fikir ve teknolojileri dışarıya sunması anlamına gelir.

Related Knowledge Base Posts