Kategori Listesini Aç

Düşük Asılı Talep

Düşük Asılı Talep, ürün veya hizmetin fiyatının artmasına rağmen talebin düşük kalması durumunu ifade eder. Yani, fiyat artışı talebi olumsuz etkilemez veya talep esnekliği çok düşüktür. Bu durumda, fiyat artışı gelir artışından daha fazla etkili olur ve tüketiciler ürünü daha az satın alır.

Düşük asılı talep kavramının temel özellikleri şunlar olabilir:

  1. Talep Esnekliği Düşüktür: Ürünün veya hizmetin fiyatında meydana gelen artış, talepte görece daha az düşüşe neden olur. Yani, talep esnekliği düşüktür veya negatif bir değere sahiptir.
  2. Temel Ürünler: Genellikle temel ihtiyaç maddeleri veya diğer hayati ürünlerde görülebilen bir durumdur. Bu ürünler, insanların günlük yaşamını sürdürmesi için gereklidir ve fiyat artışlarına karşı talep tepkisi sınırlıdır.
  3. Alternatif Ürünlerin Sınırlı Olması: Eğer düşük asılı talep gösteren bir ürün veya hizmet, benzer özelliklere sahip diğer alternatif ürünlerle kolayca değiştirilemiyorsa, tüketiciler fiyat artışına rağmen alternatif olmadığı için satın almaya devam edebilirler.
  4. Gelir Esnekliği Düşük Olabilir: Gelir artışı tüketicilerin bu ürünü daha fazla satın almalarına neden olmaz. Bu tür ürünler, genellikle temel ihtiyaçlar olduğu için gelir artışı ile talepte belirgin bir artış gözlenmez.
  5. Bağımlılık: Düşük asılı talep gösteren ürün veya hizmetlere insanlar bağımlı hale gelmiş olabilirler. Bu bağımlılık nedeniyle tüketiciler, fiyat artışlarına rağmen satın alma alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanabilirler.

Düşük asılı talep, genellikle temel ihtiyaç maddeleri veya belirli pazar koşulları altında görülen bir durumdur. Bu tür ürünlerde fiyat artışlarının talep üzerindeki etkisi sınırlı olabilir ve fiyat esnekliği düşük veya negatif olabilir.

Related Knowledge Base Posts