Kategori Listesini Aç

İş Modeli İnovasyonu

İş Modeli İnovasyonu; şirketin değer yaratma ve teslimat şeklinde gerçekleşen değişikliklerdir. Örneğin, Airbnb’nin konaklama sektöründe benimsediği platform tabanlı iş modeli bu tür bir inovasyona örnek olarak gösterilebilir.

Related Knowledge Base Posts