Kategori Listesini Aç

Lisans Sözleşmesi (Licensing Agreement)

Lisans Sözleşmesi (Licensing Agreement), bir işletmenin veya bireyin, kendi fikri mülkiyet haklarını (örneğin patent, telif hakkı, ticari marka) başka bir işletmeye veya bireye kullanma izni vermek amacıyla oluşturduğu resmi bir anlaşmadır. Lisans sözleşmesi, fikri mülkiyet sahibi ile lisans alan arasında hakların ve sorumlulukların belirlendiği bir kontrattır.

Lisans sözleşmeleri, çeşitli alanlarda kullanılabilir:

  • Ticari Marka Lisansı: Bir işletme, ticari markasını başka bir işletmeye veya ürüne lisanslamak suretiyle gelir elde edebilir.
  • Telif Hakkı Lisansı: Sanat eserleri, yazılı eserler veya yazılım gibi içeriklerin kullanım haklarını lisanslamak için kullanılır.
  • Patent Lisansı: Bir patent sahibi, patentli teknolojiyi veya ürünü başkalarına lisanslayabilir.
  • Fikri Mülkiyet Portföyü Lisansı: Birden fazla fikri mülkiyet haklarının bir arada lisanslanmasıdır.

Lisans sözleşmeleri genellikle şu detayları içerir:

  • Lisansın kapsamı ve kullanım amaçları
  • Lisans süresi ve sona erme koşulları
  • Lisans bedeli veya telif ücreti
  • Lisans sahibinin ve lisans alanın sorumlulukları
  • Fikri mülkiyet haklarının korunması ve yetkilendirmesi
  • İhtilafların çözüm yolları

Lisans sözleşmeleri, fikri mülkiyet haklarını korurken aynı zamanda bu hakların kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlar. Hem lisans sahibine hem de lisans alanına çeşitli avantajlar sunar, çünkü fikri mülkiyet sahibi gelir elde ederken, lisans alan da yeni bir ürün veya hizmeti kullanma hakkına sahip olur.

Related Knowledge Base Posts