Kategori Listesini Aç

Resesyon

Ekonomik resesyon, ekonominin belirli bir süre boyunca daralma gösterdiği bir dönemi ifade eder. Resesyon sırasında, bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) negatif büyüme gösterir. Yani, ekonominin toplam üretimi azalır.

Resesyonun Koşulları

  • Yüksek işsizlik oranları
  • Düşen tüketici harcamaları
  • İşletmelerde yatırım eksikliği
  • Azalan sanayi üretimi
  • Emlak ve hisse senedi piyasalarında düşüşler
  • Kredi piyasalarının sıkılaşması

Birçok ekonomist ve kurum, ard arda iki çeyrek dönem boyunca GSYİH’nın negatif büyüme göstermesini teknik bir resesyon olarak tanımlar. Ancak, bu tanım evrensel değildir ve resesyonun süresi, derinliği ve genel etkileri değişkenlik gösterebilir.

Resesyonlar döngüsel olarak meydana gelir ve ekonomik genişleme dönemlerini takip eder. Ancak, resesyonun ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini tahmin etmek çok zordur. Resesyonlar genellikle ekonomik politika değişiklikleri, mali krizler, dış şoklar veya finansal balonların patlaması gibi birçok faktörün birleşimi sonucunda meydana gelir.

Related Knowledge Base Posts