Kategori Listesini Aç

Radikal İnovasyon

Radikal inovasyon Temelde yeni teknolojileri veya yaklaşımları kullanan ve sektörleri dönüştüren büyük çaplı yenilikleri ifade eder. Örneğin, ilk kişisel bilgisayarların piyasaya sürülmesi radikal bir inovasyondu.

Related Knowledge Base Posts